Samsung Experience Store (Kyiv, Lesi Ukrainki Blvd, 4)

Samsung_Lesi Ukrainky_Kyiv_Nova Light 4

Kyiv, Shopping Center “Academ City”, Akademika Palladina Ave, 16

Kiev, Shopping Mall “Lavina Mall”, Berkovetska st. 6D

Kyiv, Shopping Mall “Aladdin”, st. Grishka 3a 

Poltava, Shopping Mall “Ekvator”, st. Kovpaka, 26

Mariupol, Shopping Mall “PortCity”, Zaporizhs’ke Highway, 2

Odesa, Shopping Mall “Panorama”,  Nezalezhnosti Sq, 1

Sumy, Shopping Mall “Manufactura” , st. Kharkivska, 2/2

Lutsk, Shopping Mall “PortCity”, st. Sukhomlyns’kogo, 1