Vovk (Poltava, Shopping mall “KONKORD”)

Kiev, 1 Lva Tolstogo sq.

Kiev, Anna Ahmatova str, 22.

Lviv, Shopping mall “FORUM LVIV”

Lviv, Shopping mall “Victoria Gardens”

Dnipro, 8B European Str.

Vinnytsya, Shopping mall “SKY PARK”

Ternopil, Shopping mall “PODOLYANY”

Kharkiv, Shopping mall “FRENCH BOULEVARD”

Khmelnicky, Shopping mall “OAZIS”

Kherson, Shopping mall “FABRIKA”

Odesa, 29 Katerynyns’ka Str.

Odesa, Shopping mall “City Center”